Nasze obserwacje Liczba gatunków i podgatunków: 1103

Japonia: 597
Polska: 99
Singapur: 114
Tailandia: 74
Indonezja: 247
Malezja: 120
Wielka Brytania: 50
Kambodża: 281
Taiwan: 117

Najnowsze listy

Funabashi, Sanbanse (liczba:20 data obserwacji: :2019-09-08)
Ostrygojad zwyczajny, Siewnica, Sieweczka mongolska, Sieweczka rzeczna, Kulik mniejszy, Szlamnik zwyczajny, Biegus wielki, Biegus rdzawy, Biegus rdzawoszyi, Piaskowiec, Biegus zmienny, Łęczak, Brodziec szary, Black-tailed Gull, Slaty-backed Gull, Kormoran czarny, Sokół wędrowny, Turkawka Wschodnia, Sroka błękitna, Batalion
Ukishima agricultural area (liczba:35 data obserwacji: :2019-09-08)
Łyska zwyczajna, Kwokacz, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla czarnonoga, Czapla złotawa, Kania syberyjska, Trznadel łąkowy, Bażant Pstry, Sieweczka rzeczna, Kaczka pstrodzioba, Perkozek zwyczajny, Kokoszka zwyczajna, Szczudłak zwyczajny, Bekas kszyk, Brodziec piskliwy, Samotnik, Brodziec leśny, Rybołów zwyczajny, Dzięcioł brązowolicy, Dzierzba wschodnia, Czarnowron, Trzciniak wschodni, Brzegówka zwyczajna, Jaskółka dymówka, Wróbel mazurek, Pliszka duża, Pliszka siwa, Dzwoniec chiński (minor), Turkawka Wschodnia, Batalion, Myszołów amurski, Płaskonos zwyczajny, Cyraneczka zwyczajna, Chwastówka (japońska) zwyczajna
(liczba:19 data obserwacji: :2019-09-07)
Sieweczka mongolska, Sieweczka pustynna, Sieweczka obrożna, Sieweczka rzeczna, Kulik mniejszy, Kamusznik, Biegus wielki, Biegus rdzawy, Biegus rdzawoszyi, Piaskowiec, Biegus zmienny, Brodziec szary, Kormoran czarny, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla nadobna (garzetta), Turkawka Wschodnia, Skowronek (japoński), Sieweczka morska
(liczba:18 data obserwacji: :2019-09-07)
Siewka złotawa, Sieweczka rzeczna, Biegus Temmincka, Biegus smukłonogi, Biegus rdzawoszyi, Bekas kszyk, Brodziec piskliwy, Kwokacz, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla czarnonoga, Czapla nadobna (garzetta), Pustułka zwyczajna, Wróbel mazurek, Turkawka Wschodnia, Wrona Wielkodzioba, Rycyk, Biegus płowy(L)
(liczba:18 data obserwacji: :2019-09-07)
Siewka złotawa, Sieweczka mongolska, Sieweczka pustynna, Szlamnik zwyczajny, Kamusznik, Biegus rdzawoszyi, Piaskowiec, Biegus zmienny, Łęczak, Brodziec piskliwy, Brodziec szary, Kormoran czarny, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla nadobna (garzetta), Jaskółka dymówka, Modrak środziemnomorski, Turkawka Wschodnia
Funabashi, Sanbanse (liczba:18 data obserwacji: :2019-08-31)
Ostrygojad zwyczajny, Siewnica, Sieweczka mongolska, Sieweczka pustynna, Kulik mniejszy, Szlamnik zwyczajny, Biegus wielki, Biegus rdzawy, Piaskowiec, Biegus zmienny, Łęczak, Brodziec szary, Black-tailed Gull, Slaty-backed Gull, Kormoran czarny, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla nadobna (garzetta)
(liczba:13 data obserwacji: :2019-08-19)
Ostrygojad zwyczajny, Sieweczka rzeczna, Biegus rdzawoszyi, Krogulec zwyczajny, Czarnowron, Chwastówka (japońska) zwyczajna, Szpak szary, Wróbel mazurek, Pliszka siwa, Trznadel łąkowy, Turkawka Wschodnia, Szczeciak rudouchy, Wrona Wielkodzioba
(liczba:24 data obserwacji: :2019-08-18)
Czapla biała, Czapla nadobna (garzetta), Jaskółka dymówka, Szpak szary, Wróbel mazurek, Pliszka duża, Trznadel łąkowy, Turkawka Wschodnia, Wrona Wielkodzioba, Markaczka amerykańska, Sieweczka mongolska, Kulik mniejszy, Kamusznik, Biegus rdzawoszyi, Piaskowiec, Biegus białorzytny, Łęczak, Brodziec szary, Black-tailed Gull, Kormoran czarny, Kania syberyjska, Siewnica, Siewka złotawa, Sieweczka pustynna
(liczba:17 data obserwacji: :2019-08-11)
Sieweczka mongolska, Kamusznik, Biegus rdzawoszyi, Biegus białorzytny(L), Łęczak, Brodziec szary, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Jaskółka dymówka, Trznadel łąkowy, Markaczka amerykańska, Piaskowiec, Black-tailed Gull, Czapla nadobna (garzetta), Sokół wędrowny, Turkawka Wschodnia, Wrona Wielkodzioba
Funabashi, Sanbanse (liczba:22 data obserwacji: :2019-08-10)
Gołąb miejski, Kormoran czarny, Czapla biała, Czapla siwa (jouyi), Sieweczka mongolska, Siewnica, Ostrygojad zwyczajny, Piaskowiec, Biegus rdzawoszyi, Brodziec szary, Łęczak, Black-tailed Gull, Slaty-backed Gull, Little Tern (sinensis), Wrona Wielkodzioba, Jaskółka dymówka, Szczeciak rudouchy, Chwastówka (japońska) zwyczajna, Szpak szary, Wróbel mazurek, Pliszka siwa, Dzwoniec chiński (minor)

ページのトップへ戻る