Nasze obserwacje Liczba gatunków i podgatunków: 1194

Japonia: 599
Polska: 99
Singapur: 114
Tailandia: 311
Indonezja: 247
Malezja: 120
Wielka Brytania: 50
Kambodża: 281
Taiwan: 117

Najnowsze listy

Chikouzan Park (liczba:22 data obserwacji: :2019-11-17)
Płaskonos zwyczajny, Kaczka pstrodzioba, Mallard x Eastern Spot-billed Duck (hybrid), Eurasian Wigeon x Northern Pintail (hybrid), Cyraneczka zwyczajna, Łyska zwyczajna, Kormoran czarny, Dzięcioł brązowolicy, Dzierzba wschodnia, Sikora rdzawa, Szlarnik Japoński, Sójkowiec białooki, Drozd rdzawy, Pliszka duża, Grubodziób zwyczajny, Kaczka krzyżówka, Świstun zwyczajny, Turkawka Wschodnia, Wrona Wielkodzioba, Bogatka wschodnia, Wierzbówka chińska, Szczeciak rudouchy
Hegurajima (liczba:56 data obserwacji: :2019-10-14)
Mandarynka, Rożeniec zwyczajny, Cyraneczka zwyczajna, Kaczka krzyżówka, Kaczka pstrodzioba, Gołąb czarny, Turkawka Wschodnia, Treron złotolicy, Streaked Shearwater, Kormoran czarny, Czapla siwa (jouyi), Czapla czczona, Black-tailed Gull, Slaty-backed Gull, Sokół wędrowny, Dzięcioł duży, Dzierzba wschodnia, Czarnowron, Gawron, Wrona Wielkodzioba, Mysikrólik, Sikora sosnówka, Skowronek (pekinensis), Wierzbówka chińska, Świstunka kurylska, Yellow-browed Warbler, Szlarnik Japoński, Szczeciak rudouchy, Szpak szary, Słowik rubinowy, Modrak środziemnomorski, Pleszka chińska, Kląskawka wschodnia, Modraczek zwyczajny, Drozd japoński, Drozd rdzawy, Drozd rdzawy, Drozd białobrewy, Drozd blady, Świergotek tajgowy, Świergotek bagienny, Pliszka siwa, Dzwoniec chiński, Grubodziób zwyczajny, Jer, Krzyżodziób świerkowy, Czyż zwyczajny, Trznadel żółtogardły, Trznadel rdzawouchy, Trznadel szarogłowy (personata), Trznadelek, Trznadel czubaty, Potrzos zwyczajny, Trznadel szary, Lesser Whitethroat, Białorzytka pustynna
dom (liczba:12 data obserwacji: :2019-10-02)
Gołąb miejski, Turkawka Wschodnia, Ślepowron zwyczajny, Wrona Wielkodzioba, Bogatka wschodnia, Szlarnik Japoński, Szczeciak rudouchy, Szpak szary, Modrak środziemnomorski, Wróbel mazurek, Pliszka siwa, Dzwoniec chiński (minor)
dom (liczba:10 data obserwacji: :2019-09-28)
Gołąb miejski, Turkawka Wschodnia, Czarnowron, Wrona Wielkodzioba, Bogatka wschodnia, Szczeciak rudouchy, Szpak szary, Wróbel mazurek, Pliszka siwa, Modrak środziemnomorski
dom (liczba:9 data obserwacji: :2019-09-27)
Gołąb miejski, Turkawka Wschodnia, Czarnowron, Wrona Wielkodzioba, Szczeciak rudouchy, Szpak szary, Wróbel mazurek, Pliszka siwa, Ślepowron zwyczajny
Funabashi, Sanbanse (liczba:20 data obserwacji: :2019-09-08)
Ostrygojad zwyczajny, Siewnica, Sieweczka mongolska, Sieweczka rzeczna, Kulik mniejszy, Szlamnik zwyczajny, Biegus wielki, Biegus rdzawy, Biegus rdzawoszyi, Piaskowiec, Biegus zmienny, Łęczak, Brodziec szary, Black-tailed Gull, Slaty-backed Gull, Kormoran czarny, Sokół wędrowny, Turkawka Wschodnia, Sroka błękitna, Batalion
Ukishima agricultural area (liczba:35 data obserwacji: :2019-09-08)
Łyska zwyczajna, Kwokacz, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla czarnonoga, Czapla złotawa, Kania syberyjska, Trznadel łąkowy, Bażant Pstry, Sieweczka rzeczna, Kaczka pstrodzioba, Perkozek zwyczajny, Kokoszka zwyczajna, Szczudłak zwyczajny, Bekas kszyk, Brodziec piskliwy, Samotnik, Brodziec leśny, Rybołów zwyczajny, Dzięcioł brązowolicy, Dzierzba wschodnia, Czarnowron, Trzciniak wschodni, Brzegówka zwyczajna, Jaskółka dymówka, Wróbel mazurek, Pliszka duża, Pliszka siwa, Dzwoniec chiński (minor), Turkawka Wschodnia, Batalion, Myszołów amurski, Płaskonos zwyczajny, Cyraneczka zwyczajna, Chwastówka (japońska) zwyczajna
(liczba:19 data obserwacji: :2019-09-07)
Sieweczka mongolska, Sieweczka pustynna, Sieweczka obrożna, Sieweczka rzeczna, Kulik mniejszy, Kamusznik, Biegus wielki, Biegus rdzawy, Biegus rdzawoszyi, Piaskowiec, Biegus zmienny, Brodziec szary, Kormoran czarny, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla nadobna (garzetta), Turkawka Wschodnia, Skowronek (japoński), Sieweczka morska
(liczba:18 data obserwacji: :2019-09-07)
Siewka złotawa, Sieweczka rzeczna, Biegus Temmincka, Biegus smukłonogi, Biegus rdzawoszyi, Bekas kszyk, Brodziec piskliwy, Kwokacz, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla czarnonoga, Czapla nadobna (garzetta), Pustułka zwyczajna, Wróbel mazurek, Turkawka Wschodnia, Wrona Wielkodzioba, Rycyk, Biegus płowy(L)
(liczba:18 data obserwacji: :2019-09-07)
Siewka złotawa, Sieweczka mongolska, Sieweczka pustynna, Szlamnik zwyczajny, Kamusznik, Biegus rdzawoszyi, Piaskowiec, Biegus zmienny, Łęczak, Brodziec piskliwy, Brodziec szary, Kormoran czarny, Czapla siwa (jouyi), Czapla biała, Czapla nadobna (garzetta), Jaskółka dymówka, Modrak środziemnomorski, Turkawka Wschodnia

ページのトップへ戻る